Partneri

Okrem značky NAMEX  tvoria významnú časť našej produkcie privátne značky. Vďaka jedinečnej kvalite našich produktov a spoľahlivému obchodu sa môžeme pýšiť mnohými úspešnými spoluprácami s obchodnými reťazcami na Slovensku aj v zahraničí. Vzhľadom na dostupné technológie a kapacity sme schopní v krátkom čase reagovať na dopyt nových zákazníkov a vyhovieť požiadavkám trhu.